Circq ondertekent de circulaire deal van de provincie Noord Holland.

In de afbouw is het potentieel van hoogwaardig gebruik van reststromen groot. Gips en isolatie zijn van die afbouwproducten met hoge milieu-impact die in de praktijk vaak geen 2de leven krijgen.

In het afgelopen half jaar hebben CIRCQ, Adex Groep, Maasdam, Obimex onder begeleiding van MaakLos toegewerkt naar werkbare oplossingen om gips en isolatie reststromen op grote schaal hoogwaardig her te gebruiken.

Deze ketensamenwerking is uitgevoerd vanuit Netherlands Enterprise Agency (RVO) | Partner in Sustainable Development Circulaire Ketenprojecten, de komende maanden delen wij de behaalde resultaten en oplossingen!

circulairbouwen hashtagcirculairgips hashtagcirculairisoleren hashtagduurzaam